Porady – montaż i użytkowanie (uzupełnienie do typowych instrukcji obrazkowych)

Panele podłogowe przed montażem powinny być poddane aklimatyzacji wpomieszczeniu w którym będą układanie. Czas tego procesu to 24 – 48 godzin. Pomaga on przygotować panele podłogowe do warunków panujących w Państwa pomieszczeniu (wilgotność i temperatura)

Ułożenie podłogi, która dopiero została dostarczona do odbiorcy może skutkować negatywnymi objawami takimi jak skrzypienie laminatu, trudość w montażu lub po zakończonym montażu, zmniejszeniem szczelin dylatacyjnych.

Panele podłogowe laminowane oraz winylowe mogą być układanie na ogrzewaniu podłogowych wodnym. Do ogrzewania elektrycznego stosujemy specjalne produkty przeznaczone tylko do tego typu rozwiązania. Stosuje się do tego odrębne oznaczenia na produktach.  Wskazane jest zastosowanie odpowiedniego rodzaju podkładu.

Nie należy układać paneli podłogowych z widocznymi wadami – producenci nie uznają reklamacji, jeśli uszkodzone deski zostałe użyte do montażu.

Należy przestrzegać zasad poprawnego montażu i pielęgnacji, aby zachować prawa gwarancyjne.

przykład przesunięcia względem siebie – asymetryczne ułożenie fugi V

Podłoże dla paneli podłogowych musi być płaskie, suche, stabilne czyste i wyrównane. Nierówności wg. danych producentów nie mogą przekraczać 2-3 mm na 1 metrze bieżącym. Duże nierówności należy wyrównać specjalną masą lub wylewką. Niedokładne przygotowanie podłoża będzie miało wpływ na użytkowanie paneli podłogowych. Na podłoże betonowe stosujemy folię paroizolacyjną (delikatne nałożenie warstw i sklejenie taśmą jest wskazane, oraz wywinięcie krawędzi folii do górnej krawędzi listwy przypodłogowej)

Panele podłogowe laminowane nie mogą być przyklejone, przykręcone lub przybite do podłoża (klejenie nie dotyczy paneli podłogowych winylowych typu Dry Back).

W celu uzyskania optymalnego efektu wizualnego układ rzędów paneli należy kierować wzdłuż głównego źródła światła (prostopadle do okna) Czasem, ze względów technicznych należy pominąć tę zasadę (gdy okno zamontowane jest w wąskim pomieszczeniu, nie ekonomiczne było by docinanie dużej ilości paneli by zachować zasadę prostopadłego układu)

Szczeliny dylatacyjne pomiędzy stałymi elementami (filary, progi, drzwi, rury, ściany) a podłogą muszą wynosić około 10mm (w zależności od modelu, listwy zakrywają od 1,2 cm do 2,5cm). Można użyć klinów dyletacyjnych, które ustalą nam odpowiednią odległość, oraz pomogą w utrzymaniu rzędu w prostej linii przy montażu.

Przesunięcie paneli podłogowych względem siebie (krótszych boków) w rzędach musi wynosić minimalnie 40cm.

Warto, przed rozpoczęciem układania zmierzyć ile paneli podłogowych zmieści się danym pomieszczeniu na długość i szerokość. W przypadku ostatniego rzędu paneli należy zachować nie mniejszą szerokość niż 5 cm (gdy nie jest to możliwe, pierwszy rząd musi zostać przycięty po długości) Nakrótszy kawałek paneli, który może zostać wykorzystany podczas układania powinien mieć długość nie krótszą niż 20cm.

 

Gwarancje na podłogi najczęsciej mają podobne warunki. W skórcie:

  • 30 dni na zgłoszenie reklamacji od stwierdzenia wad
  • okres gwarancji zgodny z etykietami
  • uszkodzenia które nie podlegają gwarancji (przetarcia laminatu na łączeniu i na krawędziach, przetarcia laminatu mniejsze niż 1cm2 ) – zgodne z normami odporności PN-EN 13329
  • gwarancje nie obejmują kosztów demontażu, transportu, montażu oraz podobnych usług
  • należ zastosować się do instrukcji montażu
  • towar wymieniony jest na taki sam lub podobny z aktualnej oferty
  • wymóg sprawdzenia desek przed montażem, wszystkie paczki należy otworzyć i przejrzeć (wyklucza to przypadki montażu uszkodzonych desek lub przypadków, że zabraknie towaru do montażu)
  • należy stosować się do prawidłowych zasad konserwacji